Arbeta med oss

Nordic countries distributors

LIFESAVER Systems is expanding very rapidly and looking for distribution partners and humanitarian organizations in the Nordic countries to join us in helping preparedness, emergency response and end water poverty. Please contact us for further information.

Our growing network of resellers throughout the Nordic countries helps making Lifesaver available to all. We currently seek resellers throughout the Nordic countries. If you would like to discuss working with LIFESAVER and becoming a reseller, please contact us for more information here!

Distributörer i Norden

LIFESAVER Systems expanderar väldigt snabbt och letar efter humanitära organisationer och distributionspartners i de Nordiska länderna för att hjälpa oss att hjälpa till med beredskap, insatser i krissituationer och för att stoppa vattenfattigdom.

Vårt växande nätverk av återförsäljare runt om i de Nordiska länderna hjälper oss att göra Lifesaver tillgängligt för alla. Vi söker för närvarande återförsäljare i Norden . Om du vill diskutera att arbeta med LIFESAVER och bli återförsäljare, vänligen kontakta oss för mer information här!

Scroll to Top