Press / Media

LIFESAVER-flaska

LifeSaver-flaskan är den enda vattenflaskan som tar bort alla bakterier, virus, cysta, parasiter, svampar och andra mikrobiologiska vattenburna patogener utan hjälp av smutsprovskemikalier som jod eller klor eller behovet av ström eller UV-ljus. Vart du än befinner dig i världen är säkert dricksvatten viktigt, något du kommer att ha när du använder LifeSaver.

LIFESAVER Jerrycan

LifeSaver Jerrycan innehåller LifeSavers berömda filtreringsteknik som tar bort alla bakterier, virus, cysta, parasiter, svampar och alla andra mikrobiologiska vattenburna patogener utan hjälp av smaksättningskemikalier som jod eller klor eller något behov av ström eller UV-ljus. LifeSaver Jerrycan är perfekt för bagage, bil, sommarhus, när du reser eller tar familjen camping. Denna enhet är så effektiv att den även levereras med duschfäste så att du kan tvätta i garanterat rent vatten.

LIFESAVER C2

LifeSaver C2-tanken tar bort alla bakterier, virus, cystor, parasiter, svampar och alla andra mikrobiologiska vattenburna patogener utan några kemikalier som jod, klor. Rengöringsprocessen är ren mekanisk utan att behöva strömförsörjning. C2 är lämplig för säkring av ess till rent rent dricksvatten för fälthushåll, basläger, flyktingläger, insamlingsplatser för medborgare och så vidare. Kapaciteten på 2 miljoner liter / C2 utan att byta filter säkerställer behovet av rent vatten under lång tid för många människor.

LIFESAVER Bottle

The LifeSaver bottle is the only water bottle to remove all bacterial, viruses, cysts, parasites, fungi and other microbiological waterborne pathogens without the aid of any foul tasting chemicals like iodine or chlorine or the need for any power or UV light. Wherever you are in the world, safe drinking water is essential, something you will have when using LifeSaver.

LIFESAVER Jerrycan

The LifeSaver Jerrycan incorporating LifeSaver´s famous filtrating technology which removes all bacterial, viruses, cysts, parasites, fungi and all other microbiological waterborne pathogens without the aid of any tasting chemicals like iodine or chlorine or any need for power or UV light. The LifeSaver Jerrycan is perfect for the boot, car, summer house, when you are traveling or taking the family camping. This unit is so efficient it even comes with a shower attachment so you can wash in guaranteed clean water.

LIFESAVER C2

The LifeSaver C2 tank removes all bacterial, viruses, cysts, parasites, fungi and all other microbiological waterborne pathogens without any chemicals like iodine, chlorine. The cleaning process is pure mechanical without any need of electrical power. The C2 is suitable for securing aces to safe clean drinking water for field hospitals, base camps, refugee camps, collecting points for citizens and so on. The capacity of 2 million liters / C2 without changing filters secures the need of clean water for a long period of time for many people.

Scroll to Top