CUB0028

LifeSaver® CUBE

1 449,00 SEK  • Artnr: PRD0036
  • Ej i lager

Beskrivning av artikel

Ett robust och bärbart vattenfilter som kan leverera 5 000 liter rent vatten för familjemedlemmar. LifeSaver® Cube rymmer upp till 5 liter vid varje tillfälle och är utformad för att stödja familjer medan du är på rörelse. Detta inkluderar familjer som är borta från elnätet eller för akutmottagning av hjälporganisationer och regeringar.

LifeSaver®  Cube innehåller LifeSavers berömda filtreringsteknik som tar bort alla bakterier, virus, protozoer, parasiter, svampar och alla andra mikrobiologiska vattenburna patogener utan hjälp av illasmakande kemikalier som jod eller klor eller något behov av ström eller UV-ljus. LifeSaver® Cube är perfekt i båten, bilen, sommarhuset, när du reser eller tar familjen med på camping.

LifeSaver® CUBE konstruerades för att förvara och transportera smutsigt vatten. Vi rekommenderar att förvara smutsigt vatten, antingen i Jerrycan eller i andra dunkar, och filtrera genom Jerrycan när rent dricksvatten behövs, detta för att undvika efter-kontamination av tidigare filtrerat vatten. Det är helt enkelt det mest logiska sättet.

A robust and portable water filter capable of delivering 5,000 litres of clean water for family use. The LifeSaver Cube holds up to 5 litres at any one time and is designed to support families whilst on the move, this includes families who are away from a mains water supply or for emergency response use by aid organizations and governments.

The LifeSaver® CUBE incorporating LifeSaver´s famous filtrating technology which removes all bacteria, viruses, cysts, parasites, fungi and all other microbiological waterborne pathogens without the aid of any tasting chemicals like iodine or chlorine or any need for power or UV light. The LifeSaver® Jerrycan is perfect for the boat, car, summer house, when you are traveling or taking the family camping. This unit is so efficient it even comes with a shower attachment so you can wash in guaranteed clean water.

The LifeSaver® CUBE was designed to store and carry dirty water. We recommend storing dirty water, either in the Jerrycan or in other storage containers, and filtering through the Jerrycan as and when clean water is required, to prevent recontamination of previously filtered water. It is simply the most logical way.

Testresultat

Bifogade filer

Se även